Fastum

Fastum är föreningens ekonomiska förvaltare

Fastum är Brf. Vallvägens ekonomiska förvaltare och bildades redan 1931. UBC som var det gamla namnet stod för, Uppsala Bostadsrättsföreningars Centralförening. Fastum har 4 kontor i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ansvarar Fastum för ca 600 föreningar.

UBC var sedan det bildades 1931 en ekonomisk förening som som ägdes enbart av bostadsrätts-föreningarna. Bolaget ombildades den 29 januari 2013 till ett aktiebolag. Den ekonomiska föreningen likviderades samma datum. Den 3 april bytte företaget namn från UBC till Fastum.

Aktierna, totalt 10 000 fördelades ursprungligen på 382 bostadsrättsföreningar där den största ägaren hade 121 aktier och den minsta hade 4 aktier.

Vid extra bolagsstämman den 21 februari 2013 beslutade bolagsstämman om en apportemission som innebär att Fastum tillförs 15 050 000:- i nytt kapital av en ny ägare, RPP Holding AB. I samband med detta erhåller RPP Holding AB aktier som motsvarar ett ägande i Fastum om ca. 30%. Det totala antalet aktieägare i Fastum ökade då till 383 ägare.

Fastum har utvecklat sin verksamhet från att bara erbjuda ekonomisk förvaltning till att även erbjuda teknisk förvaltning, där följande tjänster kan erbjudas, se nedan:

  • Fastighetsskötsel

  • Teknisk service

  • Lokalvård

  • Upprätta underhållsplaner

  • Energieffektivisering

  • Upphandling och byggledning

  • Tillgång till samarbetspartners för underhållsåtgärder

Fastum har hand om Brf.Vallvägens ekonomiska redovisning samt lägenhetsförteckning, medlemsförteckning, förteckningar över överlåtelser och pantsättning av lägenheter m.m. 

Titta gärna in på Fastum:s hemsida genom att följa denna länk, https://www.fastum.se/ där du får kontaktinformation med adress samt telefonnummer öppettider m.m.