top of page

Fastum

Fastum är föreningens ekonomiska förvaltare

Fastum är Brf. Vallvägens ekonomiska förvaltare och bildades redan 1931. UBC som var det gamla namnet stod för, Uppsala Bostadsrättsföreningars Centralförening. Fastum har 4 kontor i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ansvarar Fastum för ca 600 föreningar.

UBC var sedan det bildades 1931 en ekonomisk förening som som ägdes enbart av bostadsrätts-föreningarna. Bolaget ombildades den 29 januari 2013 till ett aktiebolag. Den ekonomiska föreningen likviderades samma datum. Den 3 april bytte företaget namn från UBC till Fastum.

Aktierna, totalt 10 000 fördelades ursprungligen på 382 bostadsrättsföreningar där den största ägaren hade 121 aktier och den minsta hade 4 aktier.

Vid extra bolagsstämman den 21 februari 2013 beslutade bolagsstämman om en apportemission som innebär att Fastum tillförs 15 050 000:- i nytt kapital av en ny ägare, RPP Holding AB. I samband med detta erhåller RPP Holding AB aktier som motsvarar ett ägande i Fastum om ca. 30%. Det totala antalet aktieägare i Fastum ökade då till 383 ägare.

Fastum har utvecklat sin verksamhet från att bara erbjuda ekonomisk förvaltning till att även erbjuda teknisk förvaltning, där följande tjänster kan erbjudas, se nedan:

  • Fastighetsskötsel

  • Teknisk service

  • Lokalvård

  • Upprätta underhållsplaner

  • Energieffektivisering

  • Upphandling och byggledning

  • Tillgång till samarbetspartners för underhållsåtgärder

Fastum har hand om Brf.Vallvägens ekonomiska redovisning samt lägenhetsförteckning, medlemsförteckning, förteckningar över överlåtelser och pantsättning av lägenheter m.m. 

Titta gärna in på Fastum:s hemsida genom att följa denna länk, https://www.fastum.se/ där du får kontaktinformation med adress samt telefonnummer öppettider m.m.

bottom of page