top of page

Stadgar

Brf. Vallvägens stadgar

Föreningens aktuella stadgar, som är godkända och registrerade av Bolagsverket. Filen är i pdf-format och du måste ha Acrobat reader för att kunna läsa och skriva ut den. Om du inte har programmet kan du hämta det här.

I stadgarna står det om övergripande ansvar för underhållets fördelning mellan Bostadsrättsföreningens och Bostadsrättshavarens ansvar. Brf. Vallvägen försöker hålla stadgarna uppdaterade för om inte stadgarna överensstämmer med bostadsrättslagen, så är det lagen som gäller, se knappen här nedanför. I skriften Vem ansvarar för underhåll av lägenheten, finns en mer detaljerad beskrivning, vem som ansvara för vad. Det ger en vägledning vad du själv måste åtgärda och när du ska vända dig till föreningen. Stadgarna har röstat igenom på två föreningsstämmor under 2023, föreningsstämman på våren och extrastämma under hösten

bottom of page