Stadgar

Brf. Vallvägens stadgar

Föreningens aktuella stadgar, som är godkända och registrerade av Bolagsverket. Filen är i pdf-format och du måste ha Acrobat reader för att kunna läsa och skriva ut den. Om du inte har programmet kan du hämta det här.

I stadgarna står det om övergripande ansvar för underhållets fördelning mellan Bostadsrättsföreningens och Bostadsrättshavarens ansvar. Brf. Vallvägen försöker hålla stadgarna uppdaterade för om inte stadgarna överensstämmer med bostadsrättslagen, så är det lagen som gäller, se knappen här nedanför. I skriften Vem ansvarar för underhåll av lägenheten, finns en mer detaljerad beskrivning, vem som ansvara för vad. Det ger en vägledning vad du själv måste åtgärda och när du ska vända dig till föreningen. Stadgarna har röstat igenom på två föreningsstämmor 2020 och 2021.

Hyra ut i andra hand

Föreningen godkänner uthyrning av bostaden i andra hand om du ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" är ett godtagbart skäl till att hyra ut i andra hand.

Den maximala tiden att hyra ut din bostad är två år. Styrelsen godkänner ett år i taget. Föreningen har möjlighet att ta ut en avgift vid uthyrningen. Avgiften per år är 10 % av gällande prisbasbelopp, vilket ger 4 930 kronor för år 2022.

Din ansökan vill vi ha skriftligen. Blankett för ansökan om 2:a handsuthyrning finns att hämta hos styrelsen och den lämnar du ifylld till styrelsen som fattar beslut på kommande styrelsemöte. Datum för nästa styrelsemöte står på första sidan här på hemsidan.

Observera! Styrelsen godkänner inte överlåtelser med avsikt att hyra ut i andra hand. Föreningens stadgar tillåter inte detta.