top of page

Frågor och svar

Här får du svar på dina frågor. Styrelsen svarar på frågor om sådant som kan beröra medlemmarna i föreningen. Välj någon av rubrikerna nedanför eller bläddra ned för hand till de stycke som intresserar dig.

Fastigheterna

Försäkring

Bostadsrätt som gåva

Vägarna

Upp

Varför kan det ibland bli lukt i badrum och på toalett

Det kan finnas många orsaker till att avloppslukt ibland går upp i huset, några av orsakerna räknas upp nedan, vanligaste orsakerna högst upp och mer ovanliga längre ned:

- Vid rengöring av golvbrunnar måste man vara mycket noga när man monterar tillbaka den lösa insatsen, vattenlåset, så att packningen sluter tätt vid kanterna av brunnen, blir det läckage så kan man få upp avloppslukt. Åtgärdas genom att montera packningen så att den sluter tätt.

 • Vattenlåset i handfatet kan vara fyllt med nedspolade rester vilket gör att det inte fungerar som det ska. Rengör i dessa fall vattenlåset.

 • Avloppsröret nere i golvet från handfatet kan ha en sliten tätning kring röret, vid större vattenmängder pressas mycket luft undan, som tar sig upp genom den slitna packningen exempelvis vid spolning i toaletten, då större mängder vatten förflyttas i avloppsrören. Byt ut tätningen kring röret från handfatet, så försvinner lukten.

 • Om avluftningsröret på taket, till avloppet, blir fullt av skräp som fallit ner i röret och proppat igen det, har för övrigt aldrig hänt i föreningen, så blir det “vakum” när man spolar i toaletten och allt vatten sugs ut ur den kommer då avloppsröret vara helt öppet och all avloppslukt kan passera fritt in i huset. Föreningen måste då rensa avluftningsröret så att det fungerar igen.

 • Kommunen utför underhåll löpande på det stora avloppsnätet, då de spolar rören med mycket högt tryck. Vid dessa tillfällen kan luft tryckas långa vägar i rören och till slut upp genom vattenlåsen här i föreningen vilket kan göra att man känner avloppslukt. Det finns inget vi kan göra för att förhindra detta

 • Tryckförändringar i atmosfären kan göra så att lukt pressas upp i avloppsrören. Det finns ingen åtgärd för detta.

På bilder nedanför kan du se verktyg som är mycket bra och miljövänliga att använda för att rensa avloppsrören med.

Var hittar man färgnumren till husen?

 • Du hittar uppgifter om färgnummer till husen på fliken Bygga om, längst ned på sidan.

Vilken operatör har föreningen till bredband, TV och telefoni?

 • Föreningen har Comhem, som bytt namn till Tele2 som leverantör av bredband , TV och Telefoni. Du kan läsa mer under fliken TV Bredband.

Upp

Vem ansvarar för värmepumpen?

 • Föreningen ansvarar för värmepumpen. Om det blir något fel på din pump, gå till fliken Värmepumpen, där kan du läsa mer om hur du ska göra vid en felanmälan.

Vad måste man ha bygglov för och vem ska jag kontakta?

 • Om du tänker bygga ett större skärmtak än 15 kvm, glasa in altan, vill bygga carport eller sätta in någon form av eldstad, då ska du alltid kontakta styrelsen först. Om styrelsen godkänner byggnationen, ska du ta kontakt med kommunen för att söka bygglov. Läs mer under fliken Bygga om. 

Vem ansvarar för tätningslisterna till fönstren?

 • Den boende har ansvaret för tätningslisterna.

Upp

Vilken veckodag töms soporna och vem betalar för tömningen?

 • Soporna töms på onsdagar och det är du själv som betalar för tömningen.

Upp

Vilken fastighetsförsäkring har föreningen?

 • Föreningen har en ny fastighetsförsäkring fr.o.m. 2021-01-01, genom försäkringsbolaget Trygg Hansa Brf. Vallvägen håller fastigheterna fullvärdesförsäkrade. utöver detta ska man själv teckna en hemförsäkring som skyddar vid stöld, brand m.m.

 • Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för sina medlemmar. Det kollektiva bostadsrättstillägget skyddar vid skador på lägenhetens inre och även på gjorda tillval, som normalt inte täcks av din hemförsäkring.

 • Vid skada som drabbar både hemförsäkringen och kollektiva bostads-rättstillägget ersätts självrisken i hemförsäkringen med 1.500 kronor. På så sätt kan det inte bli dubbla självrisker vid skada.

 • Ingår bostadsrättstillägg i föreningens fastighetsförsäkring?

- Ja, bostadsrättstillägget ingår i föreningens fastighetsförsäkring, så du behöver inte teckna bostadsrättstillägget i din hemförsäkring. Om du råkar ut för en skada, ta alltid kontakt med styrelsen.

Upp

Bostadsrätt som gåva

Hur bär man sig åt när man ger en bostadsrätt i gåva?

 • Du skriver ett gåvobrev, till den som du ska ge bort din bostadsrätt till. De finns flera gåvobrev att hämta på nätet. Föreningen har ett eget som du kan se här.

Upp

Vad ska man tänka på vid gåva av bostadsrätt?

 • Det är mycket viktigt att du får med alla uppgifter som lägenhetsnummer, adress,  villkor med gåvan samt att gåvogivaren och gåvotagaren skriver under gåvobrevet och lämnar ett original till föreningen. Styrelsen skall alltid underrättas och sist men inte minst måste du begära utträde ur föreningen om du ger bort hela din del av bostadsrätten.

Upp

Vem plogar och sandar Hagvägen  samt Vallvägen?

 • Vem plogar och sandar Hagvägen och Vallvägen? Kommunen sandar och plogar dessa gator. Om du upplever att kommunen inte plogar eller sandar ordentligt kontakta kommunen på dess hemsida www.jarfalla.se

Vem ansvarar för gatubelysningen på Hagvägen och Vallvägen?

 • Vem ansvarar för gatubelysningen på Hagvägen och Vallvägen? Det är kommunen som har ansvaret för gatubelysningen. Felanmäl på kommunens hemsida. www.jarfalla.se

Vem sandar och plogar in till föreningens förråd, Vallvägen 2-12, och på mellangatan?

 • Det är Brf. Vallvägen som ansvarar för sandning samt plogning av Vallvägen 2-12 samt mellangatan som går igenom föreningen. Gatubelysningen är också föreningens ansvar på dessa delar av gatunätet. Vid fel kontakta styrelsen.

Tecknar Brf. Vallvägen gemensamt elavtal för samtliga boende?

 • Nej, föreningen har inte gemensamma elavtal. Var och en av de boende tecknar sitt eget elavtal med en el-leverantör. Brf. Vallvägen har gatubelysning och elvärme i det gemensamma förrådet där föreningen tecknar avtal med en el-leverantör.

Upp

Läs mer
bottom of page