top of page

Säkerhet

Vad du ska tänka på när det gäller säkerhet i föreningen och ditt hem.

Dörrar - lås - fönster

En väl fungerande grannsamverkan är den viktigaste åtgärden för att förhindra inbrott, men det gäller också att försvåra för den som trots detta frestas till inbrott. De flesta inbrotten sker där risker för upptäckt är minst. Det är därför viktigt att se över låsen på dörrar och fönster, framför- allt mot baksidan eller andra undanskymda delar. Att komplettera altandörren med ett brytskydd och låsbart handtag kan vara en bra förebyggande åtgärd. Norrlås i Jakobsbergs Centrum är  mycket välsorterade på låsprodukter och brytskydd. Klicka här för att komma till Norrlås.

Grannsamverkan mot brott

Brf. Vallvägen är medlem i Grannsamverkan mot brott och får löpande information från polisen om brott i närområdet, kommunen och angränsande kommuner som styrelsen vidarebefordrar till medlemmarna i föreningen. Föreningen har satt upp skyltar som visar att Brf. Vallvägen är medlemmar. I medlemskapet ingår även besök av grannstödsbilen, som kör runt i kommunen och kontrollerar att inga brott begås i de områden som är medlemmar i Grannsamverkan mot brott. Polisen kan också göra besök i områdena i förebyggande syfte. Om du vill läsa mer, klicka på länken längst ner på denna sida.

Vilken villa väljer tjuven?

I en valsituation prioriterar tjuven den enklaste vägen! Bra lås och larm minskar risken för inbrott.

Här nedan finns några tips för att hålla tjuven borta:

 1. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

 2. Informera grannarna även när du bara ska vara borta några dagar, där det framgår var du kan nås om det behövs.

 3. Låt en radio gå med timer, så att det hörs ljud i huset.

 4. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara bra.

 5. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är alltför lång. Om du ser att post hänger utanför en brevlåda, var snäll och peta ned den i lådan.

 6. Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten.

 7. Be en granne eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre bortovaro.

 8. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.

 9. Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning.

 10. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på din tomt så att huset ser bebott ut.

 11. Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller grannars hus.

 12. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller grannars hus.

 13. Du kan också lämna ett par träskor, andra skor som används i trädgården, leksaker etc i trädgården så att huset ser bebott ut. Lämna dock inget som kan användas för att bryta sig in i huset. (Tänk också på att vissa dyrare trädgårdsmöbler kan vara stöldbegärliga.)

 14. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

 15. Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.

 16. Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd.

Vill du veta mer? Klicka på någon av länkarna. På Internet finns följande hemsidor:


Svenska Stöldskyddsföreningen: (SSF) www.stoldskyddsforeningen.se

Polisen www.polisen (välj Stockholm)

VillaägarnasRiksförbund https://www.villaagarna.se/

Samverkansgruppen mellan bl.a. länspolisen, försäkringsbolagen, SSF, Villaägarna, Stockholm Parkering och Stockholms Brandförsvarsförbund Försäkringsbolagen https://samverkanmotbrott.se/


Här följer länkar till några olika larmleverantörer:

Sector Alarm https://www.sectoralarm.se/

Verysure larm https://www.verisure.se/

Securitas https://www.securitashome.se/


Glöm inte minimikraven!

I ett område med bra kontakt mellan grannarna utvecklas möjligheterna att förebygga inbrott. När någon skall vara borta, om så bara några dagar, blir det naturligt att meddela sina grannar

bottom of page