top of page

Värmepumpen

Sammanfattning / historia

Frånluftsvärmepumpen Nibe Fighter 310 P

OBS ! Nibe Fighter 310 P har utgått ur sortimentet hos Nibe och ersätts av Nibe F 370 fr.o.m. 2014. Manualer till alla förekommande värmepumpar i föreningen finns som pdf-dokument här på sidan.

I varje bostad finns en Nibe frånluftsvärmepump monterad som återvinner värmen i frånluften som går ut från huset och pumpar tillbaka denna till vattenradiatorerna och värmer tappvarmvattnet med hjälp av en kompressor. För att det ska fungera så bra som möjligt måste luftfilter och fläkt i värmepumpen rengöras med jämna mellanrum, då blir värmepumpen mer energieffektiv och behöver inte stötta upp energibehovet med den inbyggda el-patronen i lika hög utsträckning. Det är också viktigt att rengöra ventilationsdonen samt att kontrollera säkerhetsventilen. Under sommarhalvåret kan man stänga av el-patronen i Nibe Fighter 310P och på så sätt sänka sin egen energikostnad. I Nibe F 370 sköts detta automatiskt.

Vid behov av service

Om du får problem som du inte själv kan åtgärda eller är osäker på hur du ska hantera värmepumpen så tar du kontakt med: Curt Fransson

Beskriv problemet så kan ni tillsammans rådgöra hur ni ska gå vidare. Instruktionsbok ska finnas innanför den övre luckan på Nibe Fighter 310 P eller i huspärmen. Om den inte finns på plats så ligger en kopia i PDF-format här under på en av knapparna. De som har den nya frånluftsvärmepumpen Nibe F 370 klickar på den vänstra knappen nedan, Nibe Fighter 310P till höger och Nibe Fighter 310P Gen-2 som visar ventilernas rätta funktion längst ner.

Stockholm Pool & Värme underhåller föreningens bestånd av värmepumpar om du inte får tag i någon av styrelsemedlemmarna under vardagarna, dagtid, kan du kontakta Stockholm Pool & Värme direkt.

Stockholm Pool & Värme, Telefon: 08-711 45 65

Om du själv tar kontakt direkt med Stockholm Pool & Värme för att de ska komma ut och göra en serviceåtgärd på din värmepump, måste du i första hand efteråt, meddela Curt Fransson tel. 070-590 53 11, epost: brf.vallvagen@gmail.com angående problemet eller i andra hand någon annan i styrelsen, se under fliken styrelsen.

Instruktionsmanualer

Här ser du manualerna till de olika värmepumparna. Det finns ytterligare modeller i föreningen. Om du inte kan hitta din värmepump här vänligen kontakta styrelsen.
Vänster knapp här under är manualen för Nibe Fighter 370 och den högra är för Nibe Fighter 310 P

Nibe Fighter 310P Gen-2 som visar ventilernas rätta funktion visas om du trycker på knappen nedan.

bottom of page